ANADOLU’DA ERMENİLER , ALEVİLER, KÜRTLER -ULUS DEVLET MODELİ VE IRKÇI AKIMLAR ÜZERİNE ,  Ermeniler ve Kürt’lerin