TÜRKİYE CUMHURİYETİ-SİYASİ YÖNETİMLER KİME VE NEYE HİZMET EDİYOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SİYASİ YÖNETİMLER KİME VE NEYE  HİZMET EDİYOR

(Devlete hakim olan siyasi iradeye bağlı olarak)

1923 de Anadolu Topraklarında kuruldu.Kültürel  ve tarihi kimliğini  Orta Asya Halkları ile  Arap Kültürüne dayayarak  bu topraklardaki yerli halkı, kültür ve uygarlık birikimini  inkar etti.

Anadolu Fırtına Tanrısı Tarku veya Turukku Ali’den aldığı  “Türk” adını, sanal bir kimlik olan  Orta Asyalı Oğuz Kağan’a , Sümer ve Hititlerden beri   Anadolu’nun  Tanrı Makamı olan Hacı Bektaş Veli Dergahını   da  Siyasal İslamcı Ahmet Yesevi  üzerinden TÜRK-İSLAM’a bağlayıp,  kapattı.Böylece Anadolu Aydınlanmasına son verdi.

İlk Anayasası ve Diyanet Kurumuyla Siyasal İslamı  Devlet Dini haline getirdi.

Anadolu –Mezopotamya toprakları ve kadim uygarlıklarının asli sahibi olan Anadolu Alevilerini Türk-Kürt ve Alevi İslama asimile etmek  amacıyla , Alevi asıllı   Sümer ve Hititleri  Orta Asyalı Türk olarak ilan etti.

Halkın tamamının Orta Asya’dan geldiği iddiasıyla yerel halklar  kendi ana vatanında işgalci pozisyona düşürüldü.

Batının dayattığı  tarih ve kültür politikalarıyla Siyasal İslam ile 1071’i varoluş  miladı yapan  bu  varlık,  üzerinde kurulduğu topraklarda yaşanan köklü tarih  ve uygarlıkları  sahiplenmeyen,   Anadolu Alevileri ile diğer  yerli  halkların yaşam taleplerini küresel güçlerin tasarladığı  Askeri darbeler , baskı ve kıyımlarla bastıran,batılı güçler adına devletin ve  halkın   yaşam kaynaklarına özelleştirme yoluyla el koyan  bir yapıya dönüştürüldü.

Türk-İslam tabanlı  kültür ve eğitim politikalarıyla bu toprakların asli halklarını ,kültür ve uygarlıklarını  asimile etti.Halkın  siyasi ve kültürel  bakış açılarını   Orta Asya , Arabistan ve Avrupa’ya çevirerek  günümüzde ülkeye egemen olan  bölücü ve şerri tohumları ekip yeşertti.

BOP’un alt başlığı olan Ilımlı İslam Projesi  kapsamında siyaset kurumlarını Türk,Kürt ve Alevi İslam özelinde  yeniden  oluşturdu.  İşgal ,soykırım,  sömürü ve bölücü amaçlarla Orta Doğu topraklarına el atan  küresel  güçler ve  Siyasal İslamcı  yandaşlarıyla birlikte  “BOP  Eş Başkanlık Yönetimi”yle  ortaklaştı. Bu yolla  Türkiye, Suriye ve Irak’ı bölme ve  işgalini öngören küresel tasarıma destek oldu.

Anadolu Uygarlıkları ve Alevi-Bektaşi Kültüründen  kaynaklı toplumsal aydınlanmanın sınırlandırılıp kontrol altında tutulması için, pozitif bilim yerine Türk-İslamcı dini eğitimi-İmam Hatipleri  öne çıkardı.Varlığın Birliği  ilkesine ihanet ederek   Kudüs, Mekke ve Vatikan merkezli tasarım ve talepler eşliğinde  Türk  ve Kürt Irkçılığı ile Siyasal İslamı  besledi. Ülke ve halk bölünüp parçalanmanın eşiğine getirildi.

Anadolu Uygarlıklarının evrensel ölçekteki kültür kurumu olan Anadolu Aleviliği Türk, Kürt ve Alevi İslamla karartıldı.Halkın tamamı Küresel BOP ve İŞİD ‘e hizmet eden “Siyasal İslam“da birleşmeye çağrıldı.

Anadolu Uygarlıklarını yaratan otokton halkları kültürel kimlik ve inançlarıyla inkar, imha  ve asimile eden politikalarıyla halkın kültürel  belleğini Orta Asya’ya, Mekke ve Vatikan’a yönlendirerek Anadolu’ya yabancılaştıran  siyasi bir iradenin  Parlamenter Demokraside uzlaşma yaratarak ülkeye hizmet etmek gibi bir amacı olabilir mi? Hayır.

Orta Asyalı-Arap karması Türk-İslam Kimliğiyle  yapılandırılan bir halk, Anadolu’yu ortak ana vatan olarak benimseyip  yaşam kaynaklarına sahiplenebilir  mi? Hayır.

İşte asıl sorun Türk-İslamcı ve bağlı olarak geliştirilen Kürt ve Alevi İslamcı  siyasal iradenin bizzat varlığında  yatıyor.İşgal  ve asimilasyon amaçlı Siyasal İslamı Anadolu halkına dayatan politik zihniyet “Varlığın Birliğini”  yok eden gerçek bir bölücü işlevi görüyor.

Türkiye, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerde  küresel işgal ve sömürü politikalarını hayata geçirmek amacıyla  “Tek Adam” yönetimine olanak veren Anayasa ve yasaların alt yapısı oluşturuluyor.

Küresel güçlerce  tasarlanan geleceğin  “BÜYÜK ORTA DOĞU DEVLET”i,   İŞİD ,  BOP ve Büyük Kürdistan  adlarıyla kamufle edildi. Böylece ,yerli halkların kadimden  Ortak Ana Vatanı olan Anadolu-Mezopotamya  ve Kuzey Suriye toprakları “BOD”  toprağı haline getirilmek isteniyor. Bölgede ve ülkede Siyasal İslamcı politikalar ve yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla  4 milyon Suriyeli Türkiye’ye getirildi.

ANADOLU -MEZOPOTAMYA’NIN KADİM HALKLARI :

ŞİMDİ  EMPERYALİZME,KÜRESEL KAPİTALİZME, IRKÇILIĞA VE BÖLÜNMEYE KARŞI BİRLİK ve DİRLİK İÇİNDE ORTAK MÜCADELE ZAMANIDIR:

Kırk yılı aşkın zaman kimlik mücadelesi yaptık.Araştırıp sorguladık ,sonuçta insan , doğa ve ortak yurt sevgisi temelinde   eşit insan haklarının korunup geliştirilmesi fikrinde birleşmemiz gerektiğini kavradık.

Üzerinde yaşadığımız  topraklar,eşit insan hakları temelinde  hepimiz için korunup geliştirilmesi gereken yegane ortak ana vatandır.

KADİMDEN ORTAK ANA VATANIMIZ ÜZERİNDE VARLIĞIN BİRLİĞİNE DAYALI EVRENSEL KÜLTÜR, EŞİT İNSAN HAKLARI ,ORTAK EGEMENLİK VE ORTAK YÖNETİM İLKELERİYLE BİRLEŞELİM. BOP VE AB TASARIMLARINA DAYALI KÜRESEL İŞGALİ BOŞA ÇIKARALIM.KADİM ANA VATANDAN KOPARILACAK  HER BİR PARÇA VATAN TOPRAĞI İLE  İNSAN VARLIĞI HEPİMİZİN VARLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEKTİR.

SİYASAL İSLAM TABANLI IRKÇI -GERİCİ YAPILAŞMAYA SON VERELİM. HALKIMIZIN KÜLTÜREL BELLEĞİNİ  ANADOLU UYGARLIKLARININ EVRENİ DEĞERLERİYLE DONATARAK   ÖNCELİKLE KÜLTÜR VE AYDINLANMA DEVRİMİNİ YARATALIM.

KÜRESEL İŞGALE KARŞI  VARLIĞIN BİRLİĞİ İLKESİYLE  BİR İRİ VE DİRİ OLALIM.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir