Zülfikar Ali, 12 Tanrı ve 12 İmam’ın Kökeni

Zülfikar Ali,12 Tanrı Kabartması

(Not:Noter Onaylı Telif hakları Kemal Soyer’e aittir.İzinsiz alıntı yapılamaz  ,kopyalanıp  yayınlanamaz )

Anadolu Aleviliğinin 12 Tanrı ile Zülfikar-ı Ali motiflerine konu kabartmaları Hitit Kralı Tuthaliya tarafından İ.Ö.1250-1275 yılları arasında yaptırılan Hattuşa Yazılıkaya Açık Hava Tapınağındadır. Hatti Ülkesi tanrı ve tanrıçalarının İlkbahar Bayramında toplandığı”Kırklar Meclisi”ne konu tapınakta yer alan 12 tanrı rölyefi gerçekte; 12 burcu, Güneş’in  12 aylık devriyeli yaşam döngüsünü “On iki Er Tanrı-12 Eren” şeklinde ifade etmekte olup ,Şii ve Alevi İslamcılar tarafından “on iki imam”, Hellenlerce Zeus ve Olimpos’un 12 Tanrısı , Hıristiyanların İsa ve  12 Havarisiyle asimile edilmiştir. Dehre benzeri kılıç tutan Erenlerin başında Hüseyni Taç olarak da bilinen on iki dilimli Bektaşi külahı, kulaklarında Balım Sultan’nın(Enlil-Ali/ Baal-Belum) “mengüşü-küpesi” vardır.Bektaşilik Hitit Güneş Kültünün devamıdır.Hacı Bektaş-ı Veli Hitit -Hurri Tanrısı TEŞUP.BA ve BAAL’in  adını taşır.Bektaşi Dergahı Güneş Kültü kapsamında 12 Dedebaba’yla temsil edilmiştir. Dede kavramı Tanrı Hadada ve Luwice Tanrı DATTA(Ş)’nın kalıtıdır

corum_hattusa

Çorum Hattuşa- Bektaşi külahlı, küpeli ve kılıçlı on iki er donunda tanrı kabartması.İnsan boyunu aşan figürler güneşten gelen ışık seli ve yaşam dalgası imgesindedir.

                             

                                                İ.Ö.1250-1275 –Hattuşa

Alevi Ozanları Hititlerin 12 Eren donunda betimlediği tanrı kabartmasını  aşağıdaki düvazla dile getirmişlerdir. Düvaz kavramı Palaca Güneş TİYAZ, Luvice TİWATA’nın kalıtıdır. Dizelerdeki Şah Ali, Sümer ve Hattiler’in Gök Tanrısı’dır. Alevilikte “Zülfikar Ali” adıyla anılan tanrı, yukarıdaki kabartmaların işlendiği kayaların karşı yüzünde taşa saplı kılıçla sembolize edilmiştir.

Erenler şahtan gelirler ,Ali derler pirimize,

On iki imam erleriyiz, münkir ermez sırrımıza,

Ateş yanar kazan coşar, dalga gelir boydan aşar,

Şulemiz aleme düşer ,Bakın bizim nurumuza

Şulesi, yani,ışığı  aleme düşen bir Arap imam söz konusu olabilir mi?   

 20140503_132735  

   ZÜLFİKAR ALİ KABARTMASI 

Hititçe d.GİR, Sümerce Nergal ve Muvatalli adıyla anılan tanrı adlarından “GİR” Zazaca “kardi’a Lola”, Kürtçe “keer” denilen bıçak, Nergal büyük nur, Muvatalli adı da, “Hak Muhammet Ali”yle kavratılan  gök tanrısıdır. Yukarıdaki resimde ,Bektaşi külahlı ,küpeli tanrı başı altında , kabzasında omuz ve kolları aslan şeklinde tasarlanmış, namlusu taşa saplı Zülfikar Ali, yani Tanrı Kılıç motifi görünüyor. Sümer, Hatti, Hurri-Luwi Fırtına Tanrıları boynuzlu başlıklarıyla , bellerindeki kılıçlarla bir bütün olarak Tanrı-Kılıç ,yani Zülfikar Ali’dirler. Aleviliğin “Ali taşa çaldı Zülfikarı” söylemi bu kılıçla ilgilidir. Arapça “La feta illa Ali, La seyfe illa Zülfikar” deyimi Tarihi bir kişilik olan Arap Ali’ye mal edilmeye çalışılsa da Sümerli Hititli Tanrı Hadat Ali’nin, Baal İŞKUR’un ,Ninurta  vb. Fırtına ve Tarım Tanrılarının  Zülfikarlarıyla ilgilidir. Anadolu-Mezopotamya Fırtına Tanrılarının  yıldırımlarıyla  ilişkili  Zülfikar gerçekte kozmik bağlamı da olan evreni bir motiftir.

D.GİR KILIÇ TANRISI

D.GİR KILIÇ TANRISI – Yukarıdaki kılıcın çizimi

Hitit Kralı Tutalya’nın ad kartuşundaki Dağ Tanrı’sının iki yanında birer adet Zülfikar Kılıç görülüyor.İddia edildiğinin aksine Arap Ali’ye mal edilen Zülfikar Kılıç aşağıda birkaç örneği verilen Hititler Dönemi eserleri ,Tanrı betimleri ,Hattuşa Kralı III.Tuthaliya, 4.Tuthaliya (Ugarit) Arnuvanda, Hattuşa-Ugarit Kralları Şuppilluliama vb. kralların mühür baskılarında yıldırım ve hançer sembolleriyle, ,tahta kılıç ve çerağ motifiyse ise Malatya Aslantepe eserlerinde yer almıştır.