Anadolu’da dünyanın en büyük uygarlıklarını yaratan Sümerler ,evrenin varoluşsal yapısı, gök cisimlerinin ve doğanın kişileştirilmesine dayanan