ANADOLU ALEVİ BEKTAŞİ HALKINI BEŞERİ ,KÜLTÜREL VE TARİHİ VARLIĞIYLA ANADOLU UYGARLIKLARINDAN SOYUTLAYIP TÜRK-KÜRT VE ALEVİ  İSLAMA MAHKUM EDEN