Fırat-Dicle Kaynaklarında Hızır Qal Enki VARTO GIMGIM ADLARININ KÖKENİ FIRAT DİCLE KAYNAKLARINDA HIZIR ALİ- BİN ALİ