Zülfikar Ali, 12 Tanrı ve 12 İmam’ın Kökeni

Zülfikar Ali,12 Tanrı Kabartması

Siyasal İslam ile Şia’nın “on iki imam” motifine dönüştürdükleri Aleviliğin 3300 yıllık 12 Tanrı ile Zülfikar-ı Ali motiflerine konu kabartmalar Hitit Kralı Tuthaliya tarafından İ.Ö.1250-1275 yılları arasında yaptırılan Hattuşa Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı Atalar Galerisindedir. Hatti Ülkesi tanrı ve tanrıçalarının İlkbahar Bayramında toplandığı”Kırklar Meclisi”ne konu tapınakta yer alan 12 tanrı rölyefleri gerçekte; Gök Tanrısı ve güneşin on iki burç içindeki 12 aylık devriyeli yaşam döngüsünü “On iki Er Tanrı-12 Eren” şeklinde ifade etmekte olup ,Şii ve Alevi İslamcılar tarafından “on iki imam”, Hellenlerce Zeus ve 12 Tanrı ,Hıristiyanlarca da 12 Havari adıyla asimile edilmiştir.Ellerinde dehre benzeri kılıç tutan Erenlerin başında Hüseyni Taç olarak da bilinen on iki dilimli Bektaşi külahı, kulaklarında Balım Sultan’nın(Enlil-Ali/ Baal-Belum) “mengüşü-küpesi” vardır.

corum_hattusa

Çorum Hattuşa- Bektaşi külahlı, küpeli ve kılıçlı on iki er donunda tanrı kabartması.İnsan boyunu aşan figürler güneşten gelen ışık seli ve yaşam dalgası imgesindedir.

             

                

                                                İ.Ö.1250-1275 –Hattuşa

  

Alevi Ozanları Hititlerin 12 Eren donunda betimlediği tanrı kabartmasını  aşağıdaki düvazla dile getirmişlerdir. Dizelerdeki Şah Ali, Sümer ve Hattiler’in Gök Tanrısı’dır. Alevilikte “Zülfikar Ali” adıyla anılan tanrı, yukarıdaki kabartmaların işlendiği kayaların karşı yüzünde taşa saplı kılıçla sembolize edilmiştir.

Erenler şahtan gelirler ,Ali derler pirimize,

On iki imam erleriyiz, münkir ermez sırrımıza,

Ateş yanar kazan coşar, dalga gelir boydan aşar,

Şulemiz aleme düşer ,Bakın bizim nurumuza

 Şulesi, yani,ışığı  aleme düşen bir Arap imam söz konusu olabilir mi?   

 20140503_132735              

ZÜLFİKAR ALİ KABARTMASI 

Hititçe d.GİR, Sümerce Nergal ve Muvatalli adıyla anılan tanrı adlarından “GİR” Zazaca “kardi”, Kürtçe “keer” denilen bıçak, Nergal büyük nur, Muvatalli adı da, Hak Muhammet Ali anlamındaki gök tanrı adıdır.Yandaki resimde ,Bektaşi külahlı ,küpeli tanrı başı altında , kabzasında omuz ve kolları aslan şeklinde tasarlanmış, namlusu taşa saplı Zülfikar Ali adlı kılıç görünüyor.  Aleviliğin “Ali taşa çaldı Zülfikarı” söylemi bu kılıçla ilgilidir.Arapça “La feta illa Ali,La seyfe illa Zülfikar” deyimi Arap Ali’ye mal edilmeye çalışılan Hititli Ali’nin yani Tanrı Hadat Ali’nin Zülfikarıyla ilgilidir.Fırtına Tanrısının elindeki yıldırımla da ilişkili olan Zülfikar gerçekte kozmik bağlamı da olan evreni bir motiftir.

 

D.GİR KILIÇ TANRISI

D.GİR KILIÇ TANRISI – Yukarıdaki kılıcın çizimi

Comments
  1. Kalender
    • Kemal Soyer

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir