ANADOLUDA KOCA LEŞKER OCAĞI

ANADOLUDA
KOCA LEŞKER OCAĞI

Alevi İslamda Koca Leşker:
Seyyit Rıza Çetinkaya Dede ;
(Kartal Cem Evi Dedesi)

www.piryolu.com/forum/ocaklarimiz/776-koca-lesker-ocagi.html

KOCA LEŞKER OCAĞI

Koca Leşker’in ziyaretgahı Erzincan’ın Bağıştas İstasyonu yakınlarında ve Fırat’ın yakınındadır. Türbenin yakınında oldukça eski mezarların bulunduğu bir mezarlık bulunmaktadır. Ayrıca buraya kurban ve lokma hizmetlerini görmek üzere bir yer yaptırılmıştır. Koca Leşker ile Koca Seyyid’in aynı evliya olduğunu ifade eden dedesoylular vardır. Ancak bu iki yerde yani hem Sün Köyü’nde Koca Seyyid’in türbesinin ve hem de Bağıştaş yakınında Koca Leşker’in türbesinin olması bu durumu karmaşık hale getirmektedir.
Koca Leşker Tekkesi Erzincan ilinin en ünlü ve en önemli tekkesi olarak yüzyıllardır ününü günümüze kadar sürdürmektedir. Ayrıca Koca Leşker Bağıştaş Köyüne de ayrı bir şahsiyet kazanmıştır.Soyu imam Zeynel evladı Muhammed Asgar ın oğlu olup doğum tarihi henüz belli değildir.
Koca Leşker yatırı Bağıştaş köy merkezine 2 km uzaklıkta bulunan merzarlıktadır.Ayrıca Koca Leşker HORASAN ERENLERİ ndendir.Hoca Ahmed Yesevi den nasip alan derviş lere HORASAN ERENLERİ denir

KOCA LEŞKER’in GERÇEĞİ
Kemal SOYER:

Resimde sağ elinde balta,sol elinde Sümerce İSKUR denilen yıldırım tutan ve bu sembollerle adı EL İSKUR olup, zamanla EL ASKERİ, ALİ ASGAR ve Ali ASKER şekline dönüşen tanrı,Anadolu Fırtına Tanrısıdır. Anadolu Aleviliğinde varlığıyla diri olan Koca Leşker (El İSKUR) Alevi İslamcı Ocaklarca Arap Ali’nin torunu Ali Asgar olarak sunulmaktadır. Anadolu Aleviliğini içten asimile eden Arap-Türk ve Alevi İslamcı zihniyet Anadolu Tanrısını Ahmet Yesevi’ye el aldıracak kadar aşağılayan gaflet,hıyanet ve delalet içindedir.
İşte Seyid-i Saadet Evladı Resülcü Alevi İslamın asli işlevi ve halkımızdan gizlenen Anadolu Alevilerinin gerçekleri.
Ayrıca Bkz.Türk Adının Sırrı

Anadolu Fırtına Tanrısı EL İSKUR