LULU-LULUBİ -ALEVİ ve ZAZA HALK KİMLİĞİ

FACE ORTAMINDA LULU-DIMILİ -ALEVİ   Ve ZAZA HALK KİMLİĞİ VE KÜLTÜRÜ  ÜZERİNE YAPILAN TARTIŞMALAR ÜZERİNE :

Yaklaşık iki haftadır beni de etiketleyerek ZAZALAR (ÖZGÜNÜ -LULU-DIMILİ) hakkında yazı yazan arkadaşlarım ve tanımadığım kişiler oldu.Bir  ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ve CEM EVİ projesiyle ilgili çalışma yapmam nedeniyle tartışmalara katılamadım.Aşağıdaki kısa yazı tartışmalara katkı amacıyla hazırlanmıştır.

Paylaşımlarda:

“Zazacılık Çin Malı gibidir,maliyeti düşük,hurdaya dönüşmesi kolay, sosyo politik radyasyon yayarak Kürtlerin birliğini zedeleyen bir enstrümandır” diyeninden tutun da  bu kimliği siyasal İslama ve Anadolu dışı kavimlere bağlamaya çalışan onlarca politik  ve kültürel yaklaşımlar  sergilendi. LULU-DIMILİ  Kimliği bilimsel olarak kanıtlanmış  kadim verilere rağmen  neden bu yaklaşımlar içine hapsediliyor?. Tarih boyunca Anadolu topraklarını  işgal eden, halklarının birlik ve bütünlüğünü bozan, uygarlıklarını karartan, yerli halkların kadim kimlik ,kültür ve inançlarını asimile eden temel güçler, Semavi dinleri kullanarak Anadoluyu işgal eden yabancı halklardır.

Zazalar hakkında menfi paylaşım yapanların,  ALEVİLERİ  Kürt ve Türk etnisitesi altında ifade edenlerin çoğu bilim adamı olmadığı gibi, entelektüel bir çalışmaları da yok. Çoğu gizli maskeler altında  bilgi ve aydınlanma ortamını kasıtlı olarak bulandıran yaklaşımlara sahip kişiler.Bu nedenle bu kişilere tek tek cevap verme yerine aşağıdaki yazıyla cevap vermeyi uygun buldum. Çok özetle Anadolu’da sıkça tartışılan  LULU-Dımıli -ALEVİ,KÜRT ve TÜRK kimlikleri  hakkında  arkeolojik ,filolojik  ve kadim inançlar  gibi  diğer tarihi verilere göre kısa bir tespit ve değerlendirme yapma gereği duydum.

LULULAR-DIMILİLER  VEYA ALEVİLER Kimdir:Aleviler  Anadoluda Sümer,Hatti ,Hurri ve Hitit  uygarlıklarını  yaratan Fırat -Dicle kökenli yerli  halktır.Anadolu Alevileri  ve bir kısmı Zazissa adlı bir kasabadan dolayı Zaza diye anılan halk Fırat- Dicle arası topraklarda Dünyanın en büyük uygarlıklarını kuran yerli halktır. Alevilik İslamın mezhebi değildir.İslamın Anadoluyu işgal, Alevileri Arap Ali üzerinden asimile etme amacıyla yarattığı Alevi İslamcı bir oluşum vardır.İşte kanıtları:

İNSAN VE TANRI KAVRAMLARI:

Sümerce insan  LU-LU= İnsan çifti.   LU’nun  güncel kalıtı eril olarak :LO,dişili :LE’dir

Za doğmak denektir .ZA-LU’nun  güncel kalıtı :ZIL,ZİLAN( Alevi Aşiretleri),

Sümer kökenli   Enuma Eliş adlı varoluş destanına  göre tanrıların yarattığı İlk insanın adı: LULU.Adın güncel kalıtı : LOL,halk adı LULUBİ-LOLAN.

Sümerce İnsanlık :DUMU.LU. ULU. LU .Adın güncel kalıtı Dımıli ,Lulu

Fırat Nehrinin adları: Sümerce  Buranun. Akadca Purattu ,Adın kalıtları : Subaru , Beri,Beritan, Fırat ve Peri SUYU. Cennet kavramı BAR, Fırat ise cennet ırmağı.

Fırat’ın Hititçe adı :ID MALA (Bal Irmağı) .Adın kalıtı :Dımıli-Atmalı, MIL (Milan Alevi Aşireti)

Fırat Nehri’nin Doğduğu Dağ :DUMLU BABA= DIMILİ BABA

Murat Nehrinin Doğduğu Dağ :Ağrı Diyadin ALİ DAĞI

Dicle’nin Hurrice adı: Arunzah (süt ve yağ ırmağı -Ron=yağ)

Diclenin Doğduğu Dağ Hazar BABA Dağı -HAZAR GÖLÜ,kalıtı Bin Tanrı.Binbir Ali.Serçeşme Hünkar.

Fıratın Tanrısı:Enbilulu.Adın  güncel kalıtı  Enbiya LULU.

Sümer Hava ve Fırtına Tanrısını adı :EL. ENLİL  veya Ellil , güncel kalıtı ELİ,OLİ,ALİ, En-e Lola(İnsanın babası-beyi)

Enlil’in bey lakabı :Baal, rütbe sayısı 50,rütbesiyle adı:  Penç-e Ali Abba,(A.AB.BA=deniz)

Su Toprak Bilgelik Tanrısının adı :Enki,tapınak adı E’.ENGURRA, (Engür Makamı  -Hünkar Makamı )

Evreni Derya ve Tanrı Irmakları olarak Fırat-Dicle :d.ENGÜR(HA-ENGUR), kalıtı :Hiniyo Gur, Hengure-Engür Suyu-Hünkar Suyu

ENKİ’nin  rütbesi  40, güncel kalıtı : Kırklar Makamı

Anadolu Güneş Tanrısı :ESTANİSTANU, Sümerce d.UTUSi.

Güneş Tanrısının güncel kalıtı :EZDAN, TİJİ, BOĞETİJİ,BEKTAŞİ ,Halk adı EZİDİ,EZDANİ,Bektaşi, tapınak adı :ASİTANE (Asitane-i  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli)

SÜMERCE COĞRAFİK KAVRAMLAR :

KUR:Ülke ve dağlar

KU veya KO:dağ

Sümer Ülkesinin adı :Kİ.ENGURRA ,Engür Toprağı,Engür Yurdu -Hünkar Yurdu ,

Anadolu’ya HATTİ adını veren tanrı :Enlil’in oğlu HADAT, Halkının  adı Hatti ve Hitit ,güncel kalıtı HÜDA,XWEDA, halk adının güncel kalıtı :XIDA LOLA,

Anadolu’nun Akadca  kayıtlarda  bilinebilen en eski adlarından biri :KUR URU HATTİ:Tanrı Ülkesi

Güneş Tanrısının adıyla Anadolu’nun adı : KUR.d.ESTAN, güncel kalıtı –Kurdiezdan -Kurdiyezdan,Kordiestan ve Kurdiestan.Gerçek anlamı  Hatti Ülkesi gibi Güneş Tanrısının Yurdu.

Çift tepeli Tanrı Dağı  :Paban, d.KUR ,okunuşu Kurti,Kert ,güncel kalıtı  Baba Kurdi (Halk anlamında Kürt Değil-Tanrı Ayağı –Kert-e HIZIR-İ=Hızır Kertiği)  

Hatti-Hitit Başkentleri: Kaneş-Hattuşa  ,güncel kalıtları: Kanispi ve XIDIJA,(XIDIJ-LOLIJ),

Anadolu Tanrısının Hattice Adı: TARU,TARHUN,TARKU,Tanrıya adanan makam dağı TARU-KO ; Toroslar.Sarız  Şar Komünündeki Makam adı Komana adıyla birlikte Taru Komana=Terekeme, Tırkman,Türkmen,

Tanrının fetihçi lakabı: Tarhu-TARKU,güncel kalıtı Turukku Ali, Türk Eli, Türkiye adı  bu tanrıdan kaynaklıdır.(yolun ezeli-Türkiye adının sırrı -Mustafa Kemal’in Türk’ü)

Türk diye adlandırılan Asya halklarının özgün adları: Moğol,Uygur,Kıpçak,Kazak,Kırgız,Başkırt,Tatar,Özbek vb. Selçuklu ve Osmanlı adıyla gelen kesimler Anadolu’da Türk adını aldılar.

Kürtlerin özgün halk adı : Bacnavi-Boht. Anadolu’ya gelişleri İ.Ö 12. YY.(Arkeolog Ord.Prof. Dr.  Ekrem AKURGAL -ANADOLU UYGARLIKLARI KİTABI) Geldikleri yer: Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Makedonya dolayları. İran’da Urumiye doğusunda yerleştikleri “Manna  Bölgesi” adıyla Sümerce ülke “KUR ve Manna”dan  Kurmana-Kurmanc adını aldılar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya gelişleri Yavuz-İdrisi Bitlisi ortaklığında gerçekleşen  Alevi-Türkmen katliamı sonrasındadır.Dolayısıyla Abdullah Öcalan’nın Dicle-Fırat Milliyetçiliği BOP kapsamında kadim su kaynaklarının ele geçirilmesi,  ardından  bölgedeki Alevi-Zaza halkın Kürtleştirilmesi  amacına da hizmet ediyor.

Ermenilerin özgün adı:Paflagon,kısa adı Bafıle-Fıle’dir.Anadolu’ya gelişleri İ.Ö.12 YY’dır.Geldikleri yer Makedonya. Sonradan yerleştikleri Urumiye Gölü çevresinin Hitit,Sümer ve Akadca ,ARMA ve ARMANU adıyla Ermeni adını aldılar.

Türkler 1000,Kürt ve Ermeniler yaklaşık 3 bin yıldır Anadoludadırlar.Doğal olarak yerli halklara karışıp kozmopolit bir yapı kazandılar. Sümerin  derin yeraltı suları veya  su yolları  anlamına gelen KAS.KAL KUR ‘dan kaynaklı KALKUR adını kullanan  Iraklı -İranlı Kelhurları ,Zaza kökenli Goranlıları, Sümer Ülkesi Kİ.ENGURRA’dan adlanan Kengerlüleri, Lulubilerin torunları olan Lolanlıları, Lor veya Luristanlıları ,Hurrilerin torunları olan Hormekleri Kurmanç orijinli bir anlayış içinde sunmak tarihe ,bilime ve mantığa aykırıdır. Türkler ve Kürtler Abbasiler döneminde  İslam tabanlı iktidarla  ortaklaşmış, böylece Anadolu Uygarlıklarını karartan düzinelerce dini örgüt,ocak ve cemaat eşliğinde Anadolu Aleviliğini de karartmışlardır. Kürt Şafii Ocakları köken olarak Abbasi Hanedanı ve halifesi Mansur’a bağlıdır.Palu’lu Demirtaş ile Dersimli Kureyşan Ailelerinin oluşturdukları Pir Mansur,Baba Mansur ve Kureyşan Ocakları tarih boyunca Anadolu Alevi halkları siyasal İslamın içinde eritme politikaları uygulamışlardır.

Tevratla başlatılan süreçteki siyasi tasarımlar tanrı kelamı altında lanse edilerek Anadolu toprakları işgal edilmiş,Alevi-Zaza gibi kadim halk kimlikleri ve evreni inançlar karartılmıştır.Bu eylemler BOP adı altında Küresel güçlerle yeniden organize edilmiş, Ortadoğu  işgale girmiştir. Dünyanın en büyük uygarlıklarına sahne olan Anadolu-İran ,Irak ve Suriye halkları  Yahudi ve  Arap senaryolarıyla karanlığa gömülmüş, batı dünyası karşısında istikballerini kaybetmişlerdir.Tanrıya inanmak için Arap, İslam,Yahudi veya Hiristiyan olmak gerekmiyor.Tarih boyunca her halk kendi anlayışıyla tanrıya tapınaklar veya doğasal makamlar adayarak çeşitli ritüeller eşliğinde ana diliyle dua ve yakarılarda bulunmuştur. Eskiden ne bir Hititli  ne İranlı ne de bir Asurlu Allaha Arapça dua etmemiş, aksine eski dünya halklarının Tanrı Enlil’e tek bir dille (Sümerce) yakarılarda bulundukları çivi yazılı  kayıtlara geçmiştir.  Galatların Anadolu’ya girişleri sürecine dek  Ankara yakınlarındaki Pessinus’un (Ballıhisar-Hızır Bali) Araplar dahil eski dünyanın hac merkezi olduğu bilinmektedir. Mekkedeki Hacer-ül Esvet gibi bir gök taşının düştüğü Pesinnus’ta Kybele adına yapılan tapınak bölgesel ölçekte hac merkezine dönüşmüştü.Şimdi o taş İtalya’da Roma  Platinus Tapınağı’ndadır. Ancak Roma bu taş nedeniyle Hac Merkezi olmamıştır. Ezelden beri Tanrı Yurdu Anadolu iken sonradan ne olmuş da  Kudüs  ve Mekke Tanrı Makamı haline gelmiştir?.Tanrı hangi nedenlerle Serçeşme Yurt Anadolu’yu terkedip de çölde mekan tutmuştur?.Bu vakıa tanrı emri midir ? yoksa çöl halklarının Yahudilerle başlayan Anadolu’yu işgal siyasetinin sonucu mudur ? Anadolu-Mezopotamya halklarının bu konuları sorgulaması gerekiyor.  Aleviler bu gerçeği Hünkarın adıyla dillendirilen “Her ne ararsan kendinde ara, Kudüste Mekkede Haçta değildir”deyimiyle dillendirip yaşatmışlardır. Türkler, Kürtler, Zazalar-Aleviler Arap tarzı İslamlaşmakla, ekonomik, kültürel ve bilimsel savaşı kaybetmişlerdir.Tarihi gerçek budur.Türk-Kürt ve Alevi -Zaza İslam Kimliğiyle emperyalizme direnmek ,küresel güçler karsısında özgür kalmak veya bağımsız yeni devletler kurmak mümkün değildir.Anadolu’da oturup,Orta Asya’ya öykünmek ve Arap gibi yaşamak da asla milliyetçilik değildir.

Kadim halklara tek önerim  her türden yabancı bozguncu kimlik ve ideolojilerden sıyrılarak “Varlığın Birliği” ilkesini  kavratan   Anadolu kültür ve uygarlık birikimiyle kültürel öze dönmek ve bu temelde ortak bir uygarlığa  birlikte koşmaktır.1000 yıllık  taşeronluğun yerel halklara ektiği  kin, düşmanlık, nefret duygularıyla yaşanan katliam ,savaş ve toplumsal yıkımların üzerine BOP ‘a hizmet eden Küresel taşeronluğu benimseyenler sadece kendilerinin değil, Anadolu-Mezopotamya, İran  Irak ve Suriye kadim halklarının geleceğini  ebediyen karartmaya hizmet ettiklerini bilmelidirler.

Yukarıda sunduğumuz delillerle de görüldüğü gibi Alevi -Zaza Halk varlığı  Anadolu-Mezopotamya’nın kadim varlığıdır. Ne ABD ,ne AB ,ne de  Çin malına benzer ve halklarımızın birliğini bozan sosyo-politik radyasyon değil yüksek kültür, uygarlık, barış ve sevgi taşır.Kadim halkların birlik ve bütünlüğünü bozan asıl sosyo-politik radyasyon  yabancı kimlik ve ıdeolojileri kimlik edinen  Anadolu’ya yabancı  işgalci topluluklardan yayılmaktadır.